050-5680690

נעמה מגרי"ל

Naama2.jpg

יוצרת פסיפס מזכוכיות

חוקרת פורטרטים והבעות. כל יצירה היא פאזל של כ-20,000 חלקים, המרכיבים רגשות, תחושות ומבטים.