054-4583266

לובה לוזינסקי

Luba_edited.jpg

מפסלת מקרמיקה

מציגה בתערוכות יחיד.

סורגת כל מיני דברים בסגנונות שונים, כגון בובות ושטיחים.