אילנה חלה

ציירת

גדלה בראש העין ומכאן הערכתה הרבה לטבע.

למדה במדרשה לאמנות.

מקווה להעביר את האהבה דרך העבודות שלה