קלרה מאירסון

מציירת בשמן ואקריליק

054-4710110

עוסקת בשילוב אומנויות - עץ, זכוכית, פח.

מציירת הרבה שנים בעיקר בסגנון פיגורטיבי ומופשט

בשמן ובאקריליק