בעז עברי

052-3310590

רמת הגולן 4 ראש העין, מקלט 39

צייר

מעביר סדנאות ציור למבוגרים ולילדים