rosh haayin5_edited_edited.jpg

אודות האתר

אתר אמני ראש העין הוקם במטרה לאגד את עשרות האמנים תושבי העיר תחת בית וירטואלי משותף.

האתר משמש במה להכרת האמן ופירוט אמצעי קשר באופן ישיר.

ליצירת קשר עם חברי ועד הפעולה ומפעילי האתר,

ניתן לכתוב ל-roshhaayinart@gmail.com

או ליצור קשר טלפוני עם שרי בטלפון 054-4940544